Impresja


Impresja

Opublikowana po raz pierwszy w 1976 r. przez Altenburger und Stralsunder Spielkartenfabriken AG Leinfelden-Echterdingen.
Stworzenie wersji internetowej 2005.

Karty do gry, towarzysząca im książka i opakowanie zostały zaprojektowane przez Aiga Rasch, Stuttgart.
Programowanie i układ strony internetowej Stefan Kieckbusch, Ostfildern.
Cyfrowa edycja tekstu i grafiki przez Antje Kieckbusch, Ostfildern.


Odpowiedzialność za zawartość.

Zawartość naszych stron została przygotowana z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (ustawa o telemediach) zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Obowiązki w zakresie usuwania lub blokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za łącza

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedzialność za zawartość stron, do których prowadzą odnośniki, ponosi każdorazowo ich oferent lub operator. Strony, do których prowadzą odsyłacze, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie tworzenia odsyłaczy. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Nierozsądne jest jednak oczekiwanie stałej kontroli zawartości stron, do których prowadzą odsyłacze, bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, usuniemy takie linki natychmiast.

Prawo autorskie

Treści i prace na tych stronach stworzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy poinformować nas o tym fakcie. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.