Deklaracja ochrony danych osobowych


Deklaracja ochrony danych osobowych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest na ogół możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Korzystanie z danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym wyraźnie zabronione. Operatorzy stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych wysyłek informacji reklamowych, takich jak spam.