Spelregels


ABRAXAS kan alleen of met meerdere personen worden afgespeeld. Een speler is een vraagsteller, andere mensen kunnen aanwezig zijn als toeschouwers en gesprekspartners. U kunt de kaarten voor uzelf of voor mensen dicht bij u leggen.

Shufflekaarten

Aan het begin van het spel staan alle 36 kaarten op het scherm. De vraagsteller schuift de kaarten door op de actie "shuffle"te klikken. Tijdens het schuifelproces denkt de vraagsteller aan één tot maximaal drie vragen, die zijn vraag storen. Wanneer hij zijn vragen heeft gesteld, beëindigt hij de vermenging door te klikken op de actie "Finish shuffling".
Voorafgaand aan het begin van de wedstrijd moet worden afgesproken of de persoon die de andere spelers vraagt hun vragen te beantwoorden, of ze hun vragen privé houden of opschrijven.

Afbeeldingen zoeken

Na het schudden worden alle 36 kaarten automatisch vrijgemaakt. Elke kaart toont vier halve beelden. De vraagsteller zoekt nu naar zoveel mogelijk helften van het plaatje om ze in hele foto's samen te voegen. Hiervoor kan hij de kaarten om zich heen draaien door op de foto te klikken. Hoeveel foto's hij vindt hangt niet in de laatste plaats af van zijn waarnemingsvermogen en zijn kennis van de Abraxas-kaarten. De Abraxas-kaarten kunnen ook zo worden geplaatst dat er afhankelijk van de rotatie meerdere aansluitmogelijkheden beschikbaar zijn. In dit geval moet een beslissing worden genomen tussen de foto's met verschillende betekenissen. Door deze vrije keuze tussen verschillende mogelijkheden kan men een stem hebben in het eigen lot.
Verschillende foto's geven een aantal uitspraken over hoe het leven wordt gevormd door verschillende kenmerken.
De vraagsteller beëindigt de zoekopdracht door op de actie "Evalueer" te klikken.

Evalueren van betekenis

Elk beeld heeft vier betekenissen. Slechts één daarvan is van toepassing. Welke dit is, hangt af van de positie van het beeld.

Bijvoorbeeld, Abraxas:

Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4

Onder de actie "Evalueer" worden alle gevonden afbeeldingen opgesomd. De betekenis van elk beeld wordt bepaald door de positie van het beeld en wordt weergegeven door de vraagsteller die op het beeld in de lijst klikt. Voor deze afbeelding wordt een dialoogvenster geopend waarin de betekenis wordt weergegeven.
Indien de vraagsteller dat wenst, kunnen de andere personen de uitspraken nader bespreken. In dit geval is het voordelig voor de andere personen om de vragen te kennen - zodat ze de levensomstandigheden, hoop en angsten van de vragende partij in hun gesprek kunnen opnemen, en het resultaat daarvan zal afhangen van kennis van de menselijke natuur, verbeelding en wederzijds begrip.

Nieuw spel

Via de actie "Nieuw spel" kan een nieuw spel worden gestart. Een vragensteller moet na ongeveer 3 dagen een nieuw spel starten.
Na zijn of haar spel kan hij of zij echter de rol van de vraagsteller overdragen aan een andere persoon, die vervolgens zijn of haar vragen stelt.