Verklaring gegevensbescherming


Verklaring gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) op onze pagina's worden verzameld, gebeurt dit altijd, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) mogelijk veiligheidslacunes vertoont. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spammails.